مدرسانه2

خانه / سایر دروس

سایر دروس

سوال | یک مسئله از هندسه ۲

نمونه سوالات املا ششم ابتدایی (8 سوال)

پاره خط AB به طول ۴ سانتی متر داده شده است. کمان در خور زاویه ی ۳۰ درجه رو به رو به این پاره خط را در نظر بگیرید. شعاع دایره و فاصله ی مرکز دایره تا پاره خط AB را به دست آورید. لطفا پاسخ خود را در بخش نظرا بنویسید. ادامه مطلب »

موازنه ی واکنش های شیمیایی به روش وارسی

نمونه سوال امتحان نهایی شیمی 3 و آزمایشگاه (سری 3)

۱- شروع موازنه از پیچیده ترین ترکیب و از عنصری در آن ترکیب که بیشترین تعداد را دارا می باشد شروع می شود. این عنصر ترجیحا H و O نباشد. ۲- ادامه موازنه با عنصری باشد که تعداد آن در یک طرف معادله مشخص است و پراکندگی کمتری در ترکیبها دارد. ادامه مطلب »

معادله شیمیایی چه اطلاعاتی را به ما می دهد و چه اطلاعاتی را نمی دهد؟

تدریس خصوصی فیزیک و شیمی در تهران

یک معادله شیمیایی اطلاعات زیر را در اختیار ما قرار می دهد: نوع مواد شرکت کننده در واکنش حالت فیزیکی مواد نسبت مولی مواد (ضریب) شرایط انجام واکنش گرماده یا گرما گیر بودن واکنش یک معادله شیمیایی در موارد زیر به ما اطلاعات نمی دهد: شرعت و شدت واکنش سازوکار واکنش (مکانیسم) شرایط ایمنی واکنش میزان پیشرفت واکنش ادامه مطلب »

خواص کولیگاتیو و مباحث مرتبط

نمونه سوال امتحان نهایی شیمی 3 و آزمایشگاه (سری 1)

خواص کولیگاتیو: خواصی که به تعداد ذرات حل شونده غیر فرار در محلول بستگی دارد نه به نوع آن. -مایع فرار: مایعی که نقطه جوش آن کمتر از ۱۰۰ درجه سلسیوس باشد. -ماده غیر فرار: ماده ای که نقطه جوش بالاتر از ۱۰۰ درجه داشته و در دمای اتاق فشار بخار ناچیزی دارد. -تبخیرسطحی در هر دمایی رخ می دهد. -جوشیدن زمانی رخ می دهد که فشار بخار مایع با فشار روی سطح مایع برابر شود. -دمای جوش محلولها برخلاف ... ادامه مطلب »

عبارات انگلیسی مربوط به دانشگاه با ترجمه

زبان انگلیسی (2)

چند عبارت مربوط به دانشگاه – Apply to colleges/universities دانشگاه شرکت کردن – Send in your application/submit your application درخواست پذیرش کردت – Get good grades نمرات خوبی گرفتن – Get a scholarship بورسیه گرفتن – Take classes/take courses انتخاب واحد کردن – Giving the lecture سخنرانی کردن ادامه مطلب »

فلزی که همیشه حافظ کاتدی است

منیزیم 4545

سوال: کدامیک از فلزات زیر، همیشه حافظ کاتدی است؟ – Zn – Fe – Mg – Sn پاسخ: در سری الکتروشیمیایی، فلزات قلیایی و قلیایی خاکی جایگاه بالاتری داشته و پتانسیل منفی تری نسبت به بقیه فلزات از جمله فلزات واسطه دارند. در این سوال منیزیم از فلزات قلیایی خاکی بوده و همیشه حافظ کاتدی است. ادامه مطلب »

نکات مهم از شیمی ۲ (سری چهارم)

نمونه سوال امتحان نهایی شیمی 3 و آزمایشگاه (سری 1)

۱- در مولکول های گلی سین قطبیت پیوند اکسیژن با هیدروژن از قطبیت بقیه پیوندها بیشتر است ۲- پیوند siباo در آستانه یونی قراردارد و پیوند در HF یونی نیست ۳- پیوند کربن با هیدروژن یک پیوند ناقطبی است. پس هیدروکربنها پیوند قطبی ندارند ۴- نسبت شما جفت الکترون های ناپیوندی به پیوندی در مولکولهای آب, کربن دی اکسید یکسان و برابر یک می باشد ۵- ید جامد مولکولی و الماس جامد کووالانسی است. واحد سازنده ید, مولکول های مجزا ... ادامه مطلب »

نکات مهم از شیمی ۲ (سری سوم)

نمونه سوال امتحان نهایی شیمی 3 و آزمایشگاه (سری 2)

۱- عدد کوئور دیناسیون یونها در شبکه بلور سدیم کلرید برابر ۶ می باشد و بلور آن مکعبی شکل است ۲- انرژی شبکه جامدهای یونی با شعاع یون ها رابطه عکس و با بار یونها رابطه مستقیم دارد ۳- انرژی شبکه آلومینوم اکسید از منیزیم اکسید بیشتر است ۴- هرگاه کات کبود تمامی آب تبلور خود را از دست بدهد ۳۶ درصد جرم آن کاهش می یابد ۵- جامدهای یونی در حالت جامد جریان برق را عبور نمی دهند برخلاف ... ادامه مطلب »

نکات مهم از شیمی ۲ (سری دوم)

تدریس خصوصی فیزیک و شیمی در تهران

۱- بیشترین انرژی نخستیم و دومین یونش به ترتیب مربوط به هلیم و لیتیم می باشد ۲- جدول اولیه مندلیف دارای هشت گروه و ۱۲ تناوب بود. ۳- اکا سیلیسیم در گروه ۱۴ و دوره ۴ جدول تناوبی جای دارد. دارای دو الکترون جفت نشده است- شبه فلز است و . . . ۴- بیشتر الکترون نگاتیوی مربوط به فلوئور و پس از آن مربوط به اکسیژن می باشد ۵- سبک ترین فلز لیتیوم, فراوانترین فلز آلمینیوم-فراوانترین فلز قلیایی و ... ادامه مطلب »

نکات مهم از شیمی ۲ (سری اول)

دانلود نمونه سوالات امتحانی شیمی دهم (سوال های جدید)

۱- یکی از عناصر سازنده ی جهان از نظر ارسطو را اولین با تالس پیشنهاد داد ۲- در بین ایزوتوپهای یک عنصر معمولا درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر آن بیشتر است ۳- نام دیگر مدل رادرفورد مدل اتم هسته دار می باشد ۴- در اتم بور (و . . .) درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین تر آن بیشتر است ۵- عدد کوانتومی اصلی اولین بار توسط بور معرفی شد. ۶- اوربیتالهای sکروی و اوربیتالهای pدمبلی شکلند ۷- هر اوبیتال و هر ... ادامه مطلب »

برای ورود به کانال تلگرام >>>مرکز تخصصی ریاضیات ویژن<<< کلیک کنید